สถานที่สำคัญ

1. เมียงดง

 
2. คลองซองกเยซอน
 
3. เกาะนามิ
 
4. ตลาดปลาจากัลจิ
 
5. หมู่บ้านบุกชอนฮันอก